Skip to content

The Invisible Fauna of The Nordic Watercolour Museum

I’ve been invited to speak on the concept of the Museum Fauna in relation to the exhibition Animal Kingdom at the Nordic Watercolour Museum. The talk will be held in Swedish on May 7. Welcome!


In Swedish:
Forskaren och konstnären EvaMarie Lindahl berättar om hur hon arbetar med att synliggöra andra djurs deltagande i konsthistorien. Vilka berättelser kan plockas fram om vi tittar på konsthistorien med fokus på andra arter än människan? Vilka individer är det egentligen som gömmer sig bakom det överflöd av djur vi kan se porträtterade när vi besöker ett konstmuseum? Lindahl kommer under sin presentation göra korta läsningar av utvalda verk, med fokus på porträtterade djur, och kort presentera de begrepp och metoder hon har arbetat fram under sin avhandling i konstnärlig forskning inom fältet kritiska djurstudier.

EvaMarie Lindahl är verksam som bildkonstnär och forskare. Hennes researchbaserade konstprojekt befinner sig i skärningspunkten mellan kritiska djurstudier och bildkonst. Lindahl har utvecklat en konstpraktik som omfattar storskaliga blyertsteckningar såväl som textbaserade performanceverk. I sina projekt ifrågasätter Lindahl ständigt skrivningen av konsthistoria från en antropocentrisk och patriarkal position genom att korrigera, skriva om och föreställa sig nya (konst)historier. Hennes forskningsprojekt med titeln ‘Resistance Within the Museum Fauna – Challenging Anthropocentrism through Counter Art Histories and Non-Human Narratives’ är en avhandling inom konstnärlig forskning och kritiska djurstudier som använder sig av antropomorfism och empati för att skriva och framföra konsthistorier där icke mänskliga djur står i centrum. Hon ifrågasätter dikotomin människa-djur samt diskuterar människors vana att förtrycka andra djur genom att använda dem som resurs och material i konstproduktion.


De synliga och osynliga djuren i konsthistorien
Nordic Watercolour Museum
May 7, 13.30–14.00

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.