Skip to content

Maria Bonnier Dahlin Grant 2008

”EvaMarie Lindahl tilldelas stipendiet för en ovanligt omsorgsfull teckningskonst som skapar en rik och myllrande bildvärld där samtid och historia möts. I EvaMarie Lindahls arbeten – så omsorgsfullt utförda att detta i sig väcker uppmärksamhet – framställs tablåer med en stark närvaro av det förflutna. Tillsammans formar teckningarna serier där historien omgestaltas efter konstnärens egensinne och viljan att överbrygga avståndet mellan då och nu. Ofta är utgångspunkten befintliga bilder som genom ”återtecknandet” får nya betydelser och ett nytt liv. Men hennes samplande omfattar även maktens språk, och i bilderna av skadeinsekter genljuder folkmordsretorikens metaforer, vilket skänker teckningarna en nattsvart sida.”

(Stipendiekommitténs motivering, skriven av Niclas Östlind, juryledamot och chefsintendent)

Stipendiater 2008: Maria Bonnier Dahlins Stiftelse
Bonniers Konsthall, Stockholm, SE

23 November – 21 December 2009, Vernissage kl 15.00 23 November