Skip to content

KPK#7 at Moderna Museet Malmö

 

Welcome to Konstnärer Pratar Konst (Artists Talk About Art) at Moderna Museet Malmö, Sunday 24/9, between 10-13. Brunch is included. This event is a collaboration between Konstitutet and Bästa Biennalen! and is held at Moderna Museet Malmö by EvaMarie Lindahl.

Information in Swedish follows:

 

“Hej konstnärskollega,
Att arbeta som konstnär kräver självkritik och att ta ställning till om vi anser att ett arbete är redo att möta omvärlden. Vi ställer frågor som: Är detta relevant? Fungerar det? Hur uppfattas det? Hur kommer det tas emot? Finns det något jag bör ändra för mottagarens skull? Vad kan jag förbättra? Hur påverkar platsen läsningen av verket, hur påverkar verket läsningen av platsen?

Men vi ställer oss också frågor som ligger nära självcensur. Har du någon gång funderat över om du verkligen ska ta det där utställningserbjudandet för att de som ställt ut tidigare inte är så coola? Har du funderat över om det att du arbetar med ett projekt för barn gör att du riskerar att förlora din position? Eller har du funderat på om det ämne du arbetar med är för radikalt och att du därför kanske inte kommer få några stipendier? Har du någon gång tackat nej till, eller varit nära att tacka nej till något, för att du var osäker på hur det skulle uppfattas av dina konstkollegor? Eller har du velat tacka nej men inte vågat?

Kom och snacka om det! Är det vettigt att anpassa sig? Hur mycket i så fall? Vem tjänar på detta tankesätt? Är vi smarta eller bara rädda att förlora något som kanske inte ens kan förloras?”

 

Konstitutet bjuder in till en KPK (Konstnärer Pratar Konst) på Moderna Museet, Malmö. Syftet är att vaska fram frågeställningar som ska ligga till grund för den årliga konferensen som Bästa Biennalen! arrangerar. Årets konferens kommer att utgå från konstnärens perspektiv på att arbeta i större projekt som riktar sig till en specifik målgrupp. Därför vill vi samla konstnärer med erfarenhet från området eller tankar om det till ett samtal om självkritik, självcensur, kredd, förväntningar och anpassning. Vi vill veta vad du tycker!

Var: Moderna museet, Malmö
När: söndagen den 24/9 mellan kl. 10-13 inkl. brunch
Hur: Mejla bokning@konstitutet.se för att säkra din plats. OBS! max 12 deltagare, artists only!

KPK (Konstnärer pratar konst) är en samtalsserie från Konstitutet som vänder sig specifikt till yrkesverksamma konstnärer. Samtalet inleds med en gemensam vegansk brunch.

————————————

EvaMarie Lindahl är en Malmöbaserad konstnär som arbetar med omfattande teckningsprojekt såväl som med text. Lindahl är även PhD-student inom fältet kritiska djurstudier vid Centre for Human Animal Studies vid Edge Hill University utanför Liverpool, UK. Hennes konstnärliga forskning och arbete fokuserar på djurens underordnade ställning i samhället och inom konstens produktionssystem.

Lindahl representeras av Stene Project Gallery och har sedan 2008 en Master i Fri Konst vid Konsthögskolan i Malmö. Lindahl finns representerad i ett flertal privata och offentliga samlingar och är även frekvent anlitad som lärare vid flera universitet och konstskolor. För mer information besök www.evamarielindahl.com

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.