Skip to content

Awarded the Ester Almqvist art grantI am happy to announce that I have been awarded the Ester Almqvist art grant of 2019! I am so grateful! I didn’t know much about Ester before this. But now I can’t stop thinking about the light in her landscape paintings flooding the fields and workers. Thank you Ester! 

Please join me at Lunds Konsthall for at shorter ceremony on the 10th of October at 17.30.


Konstnärsstipendium

EVAMARIE LINDAHL tilldelas 2019 års konstnärsstipendium av Ester Almqvists minnesfond
Utdelningsceremonin äger rum på Lunds konsthall den 10 oktober 2019 kl. 17.30

Ester Almqvists Minnesfond tilldelar 2019 års stipendium till konstnären EvaMarie Lindahl. Stipendiesumman är på 100 000 kronor.

EvaMarie Lindahl får stipendiet för sitt konstnärskap som med elegans balanserar handens skicklighet och möda med tankens reflekterande kraft och abstrakta föreställningsförmåga. Med kolsvärtade fingrar och ogrumlad blick tar hon sig an konst- och världshistoriens komplexa relationer, för att bättre förstå vad som hände, hur och varför – och visar hur tecknandet är ett lysande redskap i den kognitiva process som hjälper oss begripa tillvaron.

Om Ester Almqvists Minnesfond
Ester Dorothea Almqvist (1869–1934) hörde till de konstnärer som banade väg för modernismens genombrott i Sverige.  Hennes konst präglades av expressionismens intensiva färgmättnad och ­­av en oförvägen linjeföring som i hennes kraftfulla och dynamiskt komponerade dukar, ofta landskap, där motiven genomträngs, ja besjälas, av den måleriska gesten. 

I hennes vänkrets återfanns flertalet av dåtidens store konstnärer: Tora Vega Holmström, Maja Fjaestad, Maj Bring, Siri Derkert och Vera Nilsson med flera.

År 1992 uppmärksammades Ester internationellt då Förenta Nationerna valde hennes målning Sammankomsten (1929) som motiv för ett av sex frimärken i en serie som hyllar Deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Esters målning illustrerar Artikel 20: “Var och en har rätt till frihet i fråga om fredliga möten och sammanslutningar.”

Ester Almqvists Minnesfond instiftades 1965 med syftet att förvalta den förmögenhet som testamenterats av Esters syster, Maria Almqvist (1871–1964). Av fondens årliga avkastning ska stipendier utdelas till en eller flera konstnärer födda eller verksamma i Skåne.

Stiftelsens styrelse består av:

Max Liljefors (ordförande), Professor i konsthistoria och visuella studier, Lunds universitet.
Åsa Nacking, chef för Lunds konsthall
Linda Fagerström, konstkritiker 
Bianca Maria Barmen, konstnär
Janneke Schoene, Skånes konstförening

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.